top of page

Støtt Laksevåg Røde Kors

Ønsker du å gi en økonomisk støtte til den frivillige humanitære innsatsen i ditt nabolag?

Det enkleste man kan gjøre er å bli medlem i Laksevåg Røde Kors Hjelpekorps. Medlemskontingenten går direkte til vårt arbeid. 

Her er andre måter du kan støtte oss på:

Direkte penge bidrag

Kan settes inn på konto 5201 0674 735.

Merk betalingen med  HJELPEKORPS, OMSORG eller BARN om du ønsker at beløpet skal gå til en spesifikk aktivitet.

"I stedet for blomster"

Noen ønsker at i steder for blomster i forbindelse med begravelser eller bisettelser, så ønsker de at en gave skal gå til Laksevåg Røde Kors. Hvis du ønsker at pengene skal gå til søk og redning, skriv Laksevåg Røde Kors Hjelpekorps. Pengene kan settes inn på konto 5201 0674 735

Arv og testamentariske gaver

Hvis du ønsker at arven eller deler av arven etter deg skal tilgodegjøres Laksevåg Røde Kors, så vil det gjøre en stor forskjell for vår humanitære innsats eller operative beredskap.

Les mer om testamentariske gaver til Laksevåg Røde Kors.

Grasrotandelen

Hvis du tipper lotto eller andre spill via Norsk Tipping, kan du donere din grasrotandel til Laksevåg Røde Kors. Sammen med Panto er dette en betydelig inntakt for oss.

I stedet for blomster….

Ønsker vi støtte til Laksevåg Røde Kors


I forbindelse med to separate dødsfall ønsket en familie at man i stedet for blomster skulle gi en gave til Laksevåg Røde Kors Hjelpekorps. Pengene vi fikk da gikk direkte til å delfinansiere en redningsbåt. Denne båten brukes til sanitetsoppdrag på arrangement ved vann og jevnlig til å søke etter savnede på sjøen. Den var også sentral i søket etter elveulykken i Tokagjelet i 2021.

For mer informasjon om dette, kontakt adm. leder i Laksevåg Røde Kors Hjelpekorps Einar Irjan Ananiassen (932 33 020 / einar.ananiassen@rodekors.org)

bottom of page