top of page

Besøkstjenesten

Mange mennesker i Norge savner en fortrolig venn. Kanskje kunne det vært deg?


Besøkstjenesten i Laksevåg Røde Kors har hatt et utrolig oppsving
under pandemien, og vi teller i dag mellom 20 og 30 frivillige som
jevnlig besøker deltakere i hjemmet deres, eller på institusjon. Dette er vi utrolig takknemlige for.


Besøksvenner og deltakere går f.eks. på tur/kafe/kino, hører på
musikk/sport/nyheter, og finner ofte felles interesser. Behovet for noen å snakke med er enormt, og har bare økt under
pandemien, og gleden og takknemligheten besøksvennene får er
tydelig. Men besøkstjenesten trenger stadig flere frivillige og har du noen timer ledig i uken/måneden så ta kontakt. Du kan være ung eller eldre, på skole, i jobb, eller pensjonert.


Ring oss tlf. +47 922 52 725, eller les om Besøkstjenesten her

besøkstjenesten.jpeg
bottom of page