top of page

Omsorg

Vi har et spekter av aktiviteter og tilbud som drives av Røde Kors frivillige.

I Laksevåg Røde Kors tilbyr vi for tiden følgende aktiviteter innen omsorgsrådet:

Du finner informasjon om tid og sted for de ulike aktivitetene på arrangementsiden.

Hvilke aktiviteter vi til enhver tid driver avhenger av behovene og at vi har tilstrekkelig antall frivillige til å drive aktivitetene på en forsvarlig måte. Dersom du vil bli frivillig kan du registrere deg på Mitt Røde Kors.

Andre lokalforeinger i Bergen har andre aktiviteter som vi kan formidle kontakt til.

group.jpeg
bottom of page