top of page

Arv og testamentariske gaver

Arven etter deg kan gjøre en stor forskjell for andre.

Lurer du på hvordan du kan tilgodese Laksevåg Røde Kors i testamentet ditt? Ønsker dere at i stedet for blomster, så vil dere at det skal gis en gave til Laksevåg Røde Kors? Her følger informasjon som kan hjelpe deg.


Arven etter deg kan bety et bedre liv for andre og økt beredskap i ditt nabolag

Testamentariske gaver er svært viktig for vårt humanitære arbeid. Laksevåg Røde Kors takker deg for at du vurderer dette. Velger du å gi en gave i arv til Laksevåg Røde Kors, kan du være trygg på at ditt bidrag vil komme mennesker til gode i bydelen vår.

Din gave gjør det mulig for oss å hjelpe flere

Våre frivillige er til stede for barn og voksne som trenger støtte og hjelp. I tillegg har vi et hjelpekorps som året rundt rykker ut på leteaksjoner og redningsoppdrag. I tillegg er vi aktive med å øke førstehjelpskompetansen til menneskene i bydelen vår.


Vi følger av prinsipp alltid den som testamenterer sitt ønske, og velger du å gi til Laksevåg Røde Kors kan du være trygg på at ditt bidrag blir tatt godt imot og brukt direkte til vårt operative eller humanitære arbeid.


Trenger du hjelp til å skrive testament? 

Et testament sikrer at verdiene dine blir fordelt slik du ønsker etter at du har gått bort. Dersom du skriver testament, kan du selv, med noen få unntak, bestemme hvem som skal arve deg.

Røde Kors har laget en brosjyre som besvarer de fleste spørsmål rundt testamentoppsett, og brosjyren inneholder også en mal for hvordan du selv kan skrive testament. Brosjyren er oppdatert etter ny arvelov som trådte i kraft 1. januar 2021.  


Gratis advokathjelp

Hvis du ønsker å tilgodese Røde Kors med en gave i testamentet ditt, kan vi tilby gratis advokatbistand. 

Ta gjerne kontakt med testamentsansvarlig Siri Antonsen om du vil høre mer om dette. 

Ta også kontakt hvis du ønsker brosjyren tilsendt i posten eller en uforpliktende og konfidensiell samtale om arv og testamentariske gaver.  


Kontakt: Siri Antonsen

Ansvarlig arv og testamentariske gaver i Norges Røde Kors

E-post: siri.antonsen@redcross.no

Telefon: 916 21 942

I stedet for blomster….

Ønsker vi støtte til Laksevåg Røde Kors


I forbindelse med to separate dødsfall ønsket en familie at man i stedet for blomster skulle gi en gave til Laksevåg Røde Kors Hjelpekorps. Pengene vi fikk da gikk direkte til å delfinansiere en redningsbåt. Denne båten brukes til sanitetsoppdrag på arrangement ved vann og jevnlig til å søke etter savnede på sjøen. Den var også sentral i søket etter elveulykken i Tokagjelet i 2021.

For mer informasjon om dette, kontakt adm. leder i Laksevåg Røde Kors Hjelpekorps Einar Irjan Ananiassen (932 33 020 / einar.ananiassen@rodekors.org)

bottom of page