top of page
RKAB-boks.jpg

Røde Kors Ambulansen Bergen

Den frivillige ambulansetjenesten i Bergen og Hordaland.

Røde Kors Ambulansen Bergen (RKAB) er en viktig støtteaktør for Helse Bergen og er en del av den ordinære ambulansetjensten, med kjøring på mandager og fredager. I tillegg rykker vi ut på kort varsel når det oppstår ekstraordinære situasjoner som fører til at Helse Bergen må avsette mange ambulanser til én hendelse eller når det på grunn av mange hendelser blir ekstra press på ambulansetjenesten. Vi har også faste ambulansevakter på Travparken, konserter, fotballkamper, og motorsportarrangement.


FAGLIG KOMPETANSE

Medlemmene i RKAB har et faglig nivå som sikres gjennom et tett samarbeid med Helse Bergen. Våre medlemmer må nemlig gjennom nåløyet til fag-sensor fra Helse Bergen for å få godkjenning til å bemanne vår ambulansetjeneste. Dette gir oss kompetanse til å bistå Helse Bergen når det er behov for ekstra ambulanser ut på veien. For å bestille ambulanse, ta kontakt med RKAB på epost.

HISTORIE

Historisk drev hjelpekorpsene sine egne ambulansetjenester, men siden 2003 har RKAB vært drevet som samarbeid mellom hjelpekorpsene i Bergen.

bottom of page